Μάθετε να βρίζετε στα αρχαία ελληνικά !

Όσοι έχουν την κακή συνήθεια να βρίζουν, αν δεν μπορούν να την κόψουν, τουλάχιστον ας προσπαθήσουν χρησιμοποιούν την αρχαία ελληνική γλώσσα για να είναι λιγότερο χυδαίοι…

CSS3 PIE ie6/7/8

CSS Level 3 brings with it some incredibly powerful styling features. Rounded corners, soft drop shadows, gradient fills, and so on. These are the kinds of elements our designer friends love to use because they make for attractive sites, but are difficult and time-consuming to implement, involving complex sprite images, extra non-semantic markup, large JavaScript …