Μάθετε να βρίζετε στα αρχαία ελληνικά !

Όσοι έχουν την κακή συνήθεια να βρίζουν, αν δεν μπορούν να την κόψουν, τουλάχιστον ας προσπαθήσουν χρησιμοποιούν την αρχαία ελληνική γλώσσα για να είναι λιγότερο χυδαίοι…

wp hooks actions filters

http://archive.extralogical.net/2007/06/wphooks/ http://www.nathanrice.net/blog/an-introduction-to-wordpress-action-hooks/ http://www.nathanrice.net/blog/wordpress-2-8-and-the-body_class-function/ http://themeshaper.com/2009/05/25/action-hooks-wordpress-child-themes/ http://www.stevesouders.com/blog/2009/04/09/dont-use-import/ http://wp.smashingmagazine.com/2011/10/07/definitive-guide-wordpress-hooks/ http://wp.smashingmagazine.com/2009/02/02/mastering-wordpress-shortcodes/