Μάθετε να βρίζετε στα αρχαία ελληνικά !

Όσοι έχουν την κακή συνήθεια να βρίζουν, αν δεν μπορούν να την κόψουν, τουλάχιστον ας προσπαθήσουν χρησιμοποιούν την αρχαία ελληνική γλώσσα για να είναι λιγότερο χυδαίοι…

CSS3 PIE ie6/7/8

CSS Level 3 brings with it some incredibly powerful styling features. Rounded corners, soft drop shadows, gradient fills, and so on. These are the kinds of elements our designer friends love to use because they make for attractive sites, but are difficult and time-consuming to implement, involving complex sprite images, extra non-semantic markup, large JavaScript …

SSH for Windows

OpenSSH is a FREE version of the SSH connectivity tools that technical users of the Internet rely on. Users of telnet, rlogin, and ftp may not realize that their password is transmitted across the Internet unencrypted, but it is. OpenSSH encrypts all traffic (including passwords) to effectively eliminate eavesdropping, connection hijacking, and other attacks. Additionally, …

RegexMagic: Regular Expression Generator

RegexMagic makes creating regular expressions easier than ever. While other regex tools such as RegexBuddy merely make it easier to work with regular expressions, with RegexMagic you don’t have to deal with the regular expression syntax at all. RegexMagic generates complete regular expressions to your specifications