Ελληνικός ορθογράφος στο Word 2011 για Mac

Ο ορθογραφικός έλεγχος στο Microsoft Word για Mac είναι μια πονεμένη ιστορία! Η Microsoft αρνείται να παρέχει στους Έλληνες χρήστες όχι μόνο εξελληνισμένο περιβάλλον, αλλά ορθογραφικό έλεγχο και συλλαβισμό, σε αντίθεση με τους «προνομιούχους» χρήστες windows.