Ενεργοποίηση / Enable Errors on PHP.ini

php.ini

error_reporting  =  E_ALL
display_errors = on

Για καλύτερη προστασία από επιθέσεις καλό είναι το display_errors να είναι “OFF”

 

find php.ini path

http://www.prosoxi.gr/2008/07/04/plesk-phpini/

Leave a comment